Köp Claritin 10 mg online

Vad är Claritin?

Claritin (loratadin) är en antihistamin som minskar effekterna av histamin, en naturlig drog, i kroppen. Symtom som nysningar, klåda, rinnande ögon och rinnande näsa kan uppstå när du utsätts för histamin. Histamin är det läkemedel som orsakar många av allergisymptomen och tecknen på allergi. Histamin frigörs från histaminlagrande celler (mastceller) och binder sig till andra celler på deras yta som har histaminreceptorer. Histamin stimulerar cellerna att frigöra kemikalier, bland annat ärrbildning, klåda och vävnadssvullnad, vilket orsakar de effekter som vi förknippar med allergier.

Claritin: Vad det är och hur du tar det på ett säkert sätt

Om du någonsin har köpt allergimedicin på ditt lokala apotek har du säkert sett Claritin.

Detta receptfria alternativ, som förvaras i en blå låda och som regelbundet finns på lager som en favorit för att lindra hösnuva, är en antihistamin som riktar sig mot vanliga allergisymtom.

Med tanke på dess popularitet är det värt att fråga: Är Claritin säkert och hur tar man det? Här är allt du behöver veta om Claritin, som vi anser vara en av de bästa allergimedicinerna.

 • Användning av Claritin
 • Claritin biverkningar
 • Försiktighetsåtgärder
 • Dosering
 • Claritin jämfört med cetirizin
 • Vanliga frågor
 • Citat från

Användning av Claritin:

Claritin används för att tillfälligt lindra effekterna av hösnuva (allergi mot pollen, växtpollen eller andra ämnen) och andra allergier. Dessa tecken visar sig genom nysningar, rinnande näsa och kliande i ögon, näsa och hals. Claritin används också för att behandla klåda och rodnad som orsakas av nässelfeber. Claritin förebygger dock inte urtikaria eller andra allergiska hudreaktioner.

Claritin tillhör en klass av läkemedel som kallas antihistaminer. Det blockerar histaminet, det ämne som orsakar allergiska reaktioner i kroppen. Claritin finns även i kombination med pseudoefedrin (Sudafed, m.fl.).

Claritin biverkningar:

Några av de vanligaste biverkningarna av Claritin är följande:

 • Huvudvärk
 • Torr mun
 • Blödning i näsan
 • Ont i halsen
 • Sår i munnen
 • Svaghet
 • Buksmärta
 • Diarré
 • Röda eller kliande ögon

Allvarliga biverkningar av Claritin inkluderar:

 • Utslag
 • Urtikaria
 • Klåda
 • Svullnad i ögonen
 • Andnöd
 • Andnöd

Försiktighetsåtgärder:

Innan du tar Claritin bör du rådfråga din läkare om du är allergisk mot detta eller andra läkemedel. Läkemedlet kan innehålla vissa inaktiva ingredienser som kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner eller andra allvarliga problem. Rådgör med din läkare innan du använder Claritin om du har medicinska problem, t.ex. njur- eller leversjukdom.


Hur tar jag Claritin?

Claritin finns som orala sirap (vätska), tabletter och snabbt sönderfallande tabletter. Det tas vanligtvis med eller utan mat en gång om dagen. Claritin ska tas exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av läkemedlet eller ta det oftare än vad din läkare föreskriver på förpackningsetiketten eller rekommenderar. Du kan bli sömnig om du tar mer Claritin än vad som rekommenderas.

Följ anvisningarna på förpackningen för att separera tabletten från blisterförpackningen utan att skada den om du tar en snabbt sönderfallande tablett. Försök inte att riva sönder folien med tabletten. När du tagit ut tabletten ur blisterförpackningen och stängt munnen lägger du den omedelbart på tungan. Tabletten löser sig lätt och kan sväljas med eller utan vatten.

Använd inte Claritin för att behandla urtikaria med blåmärken eller blåsor som är oregelbundna i färgen eller inte kliar. Kontakta din läkare om du har sådan urtikaria. Om urtikarien inte förbättras inom de tre första dagarna efter att du tagit läkemedlet eller om urtikarien varar i mer än sex veckor, sluta ta Claritin och kontakta din läkare. Ring din läkare om du inte vet orsaken till urtikaria.


Claritin dosering:

För vuxna och barn över sex år är den vanliga dosen av Claritin 10 mg per dag. För barn mellan 2 och 6 år är dosen 5 mg per dag.


Missad dos:

Om du missar en dos, ta den så snart du kommer ihåg den. Om tiden för nästa dos är nära, hoppa över den glömda dosen. Ta nästa dos vid samma tidpunkt som vanligt. För att kompensera för den missade dosen får du inte dubbla dosen.


Överdosering:

En överdos av läkemedlet kan vara en olyckshändelse. Om du tar fler Claritin-tabletter än vad som föreskrivs finns det risk för skadliga effekter på dina kroppsfunktioner. En överdosering av läkemedlet kan leda till nödsituationer.

Säsongsallergi definieras som en immunförsvarsreaktion mot vissa miljöstimuli som uppträder under de varmare månaderna på året.

Sjukdomen kallas också pollinosis, som härstammar från det latinska ordet för pollenrot, och detta är ingen tillfällighet, eftersom orsaken till säsongsbunden allergiintolerans är olika växtdelar och komponenter som frigörs under växternas tillväxt eller blomning.

Säsongsallergier yttrar sig oftast i form av rinit och konjunktivit, vissa patienter får hudsymtom och i allvarliga fall utvecklas astma i bronkerna.


  Farmaci per l'allergia per adulti

ORSAKERNA TILL POLLINOS

Pollinosis anses vara den mest utbredda sjukdomen, och en av fem människor på jorden lider av denna sjukdom i en eller annan form.

På grund av sjukdomens höga förekomst och svårighetsgrad har många studier genomförts och man har funnit att allergier utvecklas hos personer med genetiskt arv.

I dessa fall uppträder säsongsallergin under de första åren av barnets liv. Det är dock också möjligt att sjukdomen först visar sig i hög ålder, och det specifika immunsystemets reaktion kan utlösas av följande faktorer:

 • - Förändringar i kroppens försvarsreaktioner på grund av andra allergiska sjukdomar. Pollinos kan uppstå hos personer som under flera år har lidit av intolerans mot vissa livsmedel, läkemedel, kosmetika och hushållskemikalier.
 • - Försämrade miljöförhållanden.
 • - Kroniska sjukdomar i det bronkopulmonella systemet.
 • - Yrkesrelaterade faktorer.
 • - Betydande försvagning av immunförsvaret efter infektioner eller inflammatoriska sjukdomar.

HUVUDORSAKER

Den främsta orsaken till atypiska reaktioner är pollenkomponenter, där omkring 50 underarter av träd, gräs, buskar och blommor har visat sig vara allestädes närvarande och kunna orsaka pollinos.

Ett antal patienter med säsongsallergi utvecklar allergier mot sällsynta växter.


TIDER PÅ ÅRET

Allergisymptomen är svårast på våren och hösten, mindre svåra på midsommaren. På våren ökar symptomen när björk, lönn, hassel och sykomor blommar.

På sommaren intensifieras allergin med intolerans mot spannmål, vilda blommor och trädgårdsblommor. På sensommaren och den tidiga hösten blommar malört och quinoa rikligt och producerar frön.


VÄDRETS PÅVERKAN

Väderförhållandena har en betydande inverkan på välbefinnandet hos patienter med pollinos.

När det regnar stannar pollenet kvar på marken och hälsan förbättras. Under blåsiga och varma dagar är pollenkomponenterna luftburna, kan lätt tränga in i rummet och utlösa rinit och konjunktivit.

Vissa växters pollen har en minimal vikt och kan transporteras av vinden i tiotals kilometer, vilket förklarar utvecklingen av pollinos mot en viss irriterande växt, även om den inte växer i det område där patienten bor.

Pollinoser förekommer inte bara på pollen utan även på svampsporer som också transporteras ganska lätt av vinden. Svampsporer omfattar även mögel som förekommer i fuktiga rum.

Säsongsbunden allergi mot mögel kan förekomma under hela året, eftersom mögel i bostadsbyggnader förökar sig och växer under hela året oberoende av årstid.

Ci sono due categorie principali di farmaci per l'allergia - gli antistaminici direttamente, che rimuovono la causa della reazione stessa, e i farmaci sintomatici, che aiutano a ridurre i sintomi. Numerosi sintomi di allergia possono non solo colpire il sistema respiratorio, ma anche la pelle, il sistema cardiovascolare, il tratto gastrointestinale e la muscolatura liscia (organi interni).